REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO MP NR 2 i 3 W GŁOWNIE Pliki do pobrania

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDATÓW DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁOWNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI ZAPISANIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁOWNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021